Kontakt

ENREM - POŁANIEC Sp. z o.o.

Tursko Małe 107
28-230 Połaniec
tel. (15) 865 62 21
fax (15) 865 61 21

Kapitał zakładowy 493.900.00 PLN (opłacony w całości)

NIP: 866-00-01-754

REGON: 830004952

KRS: 0000021629

polaniec@enrem.com.pl

Prezes Zarządu- Dyrektor : Grzegorz Jaguś
tel.sekretariat (15) 865-62-21

Sekretariat: Ewa Wiśniewska tel. (15) 865 62 21    ewa.wisniewska@enrem.com.pl

Główny Księgowy- Wiceprezes Zarządu: Jakub Bugaj
tel. (15) 865-66-72
Księgowość tel. (15) 865-66-21

Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju Grupy: Andrzej Patalong                     tel.sekretariat (15) 865-62-21

Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych:  Krzysztof Kapral
tel.sekretariat (15) 865-62-21

Dyrektor ds. Realizacji Kontraktów:  Andrzej Strzępek
tel.sekretariat (15) 865-62-21

Dyrektor ds. Exportu - Export Director: Jerzy Gac                                               tel.kom. 608-688-269  e-mail: jerzy.gac@tar.pl

                                                                                                                            Dział Przygotowania Produkcji i Remontów: Adam Mazur

tel.kom. 600-951-138

Główny Spawalnik: Andrzej Wrona - tel.kom.606-468-205      
 

Dział Zaopatrzenia i Infrastruktury Technicznej: Andrzej Ferenc
tel. (15) 865-63-21
Dział Zaopatrzenia i Infrastruktury Technicznej: Paweł Gajdowski
tel. (15) 865-69-21

Dział Kontroli Jakości i Laboratorium Materiałowe:
Leopold Barwicki tel.kom. 606-415-101
Sławomir Bańkowski tel.kom. 606-789-096
                                                                                                                                  
Działu Kadr i Administracji:  Elżbieta Wiśniewska
tel. (15) 865-68-21

Biuro Regionalne w Warszawie
ul. Augustówka 30
02-981 Warszawa
tel. (22) 587 39 49
fax (22) 842 80 11
Kierownik Biura Regionalnego Warszawa

Ireneusz Kubala - 602 768 941 

ireneusz.kubala@enrem.com.pl

Z-ca Kierownika Biura Regionalnego Warszawa

Artur Patalong - 602 386 614

artur.patalong@enrem.com.pl

Koordynator ds. Remontów  - Warszawa

Paweł Patalong - 602 422 263

pawel.patalong@enrem.com.pl

                  Wyświetl większą mapę                                      

Grupa ENREM Ponad 400 wykwalifikowanych specjalistów:

- ENREM- Połaniec Sp. z o.o. - Połaniec - www.enrem.pl

- REM-WAR Sp. z o.o. - Stalowa Wola - www.rem-war.com.pl

- ENREM-SERWIS Sp. z o.o. - Warszawa - www.enrem-serwis.pl

- ENDEC Sp. z o.o. - Włocławek - www.endec.pl