O Firmie

Jesteśmy Spółką z o.o. z kapitałem prywatnym, powstałą w 1991 roku. Działalność firmy obejmuje obszar Polski, obecnie dynamicznie rozwija sie współpraca z krajami UE. Zakres działalności - to usługi i produkcja w dziedzinie energetyki zawodowej i przemysłowej; przemysłu chemicznego i budowlanego; instalacji ciepłowniczych i przemysłowych; badania materiałowe; ekspertyzy techniczne; technika grzewcza i sanitarna.
 

Wykonujemy

  • remonty, modernizacje i montaż kotłów parowych oraz wodnych, wszystkich typów i wielkości, 
  • remonty, modernizacje i montaż turbin parowych, 
  • montaż urządzeń ciepłowni i elektrociepłowni, instalacji energetycznych i technologicznych, 
  • produkcja cześci do urządzeń energetycznych, kominów stalowych, zbiorników. Wykonawstwo konstrukcji stalowych oraz przewodów i urządzeń wentylacyjnych.  
  • usługi w zakresie badan materiałowych (w tym z wykorzystaniem technik alpinistycznych) oraz diagnostyki urządzeń wirujących, 
  • dostawa, montaż "pod klucz" kotłowni opalanych gazem lub/i olejem opałowym, 
  • usługi w zakresie montażu instalacji specjalistycznych w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, użyteczności publicznej i innych obiektach: m.in. montaż instalacji c.o., c.w.u., przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż instalacji niskoprądowych, systemów ogrzewania podłogowego, instalacji wentylacji i klimatyzacji. 

OFERTA LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁOWYCH