Informacje o firmie

Wkrótce nowa strona internetowa

W związku ze zmianą głównej siedziby firmy zmianie uległy numery telefonów stacjonarnych

ENREM - POŁANIEC Sp. z o.o.

Zawada 7
28-230 Połaniec

Kapitał zakładowy 493.900.00 PLN (opłacony w całości)
NIP: 866-00-01-754
REGON: 830004952
KRS: 0000021629
e-mail: polaniec@enrem.com.pl

WIĘKSZOŚCIOWI UDZIAŁOWCY:
Andrzej Patalong
Artur Patalong
Paweł Patalong

Andrzej Patalong
e-mail: andrzej.patalong@enrem.com.pl
Sekretariat
tel: +48 15 826 1150
tel.kom: +48 660 670 515   

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny: Grzegorz Jaguś
e-mail: grzegorz.jagus@enrem.com.pl
Sekretariat
tel: +48 15 826 1150
tel.kom: +48 660 670 515  
 

Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy: Wiktoria Kieszkowska
e-mail: wiktoria.kieszkowska@enrem.com.pl
Sekretariat
tel: +48 15 826 1150
tel.kom: +48 660 670 515 
  

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych:  Krzysztof Kapral
e-mail: krzysztof.kapral@enrem.com.pl
Sekretariat
tel: +48 15 826 1150
tel.kom: +48 660 670 515   

Sekretariat: Anna Wincenciak
tel: +48 15 826 1150
tel.kom: +48 660 670 515  
  e-mail: sekretariat@enrem.com.pl

Dział Księgowości
tel: +48 15 826 1155

Rachuba
tel: +48 15 826 1156

Dział Personalny
e-mail: ewa.wisniewska@enrem.com.pl
tel: +48 15 826 1157

Dział Handlowy
e-mail: jaroslaw.kubica@enrem.com.pl
tel: +48 15 826 1159

Dział Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej
e-mail: pawel.gajdowski@enrem.com.pl
tel: +48 15 826 1160

Dział Kontroli Technicznej
e-mail: slawomir.bankowski@enrem.com.pl
tel: +48 15 826 1161

Dział BHP, Ppoż. i Ochrony Środowiska
e-mail: marek.paprocki@enrem.com.pl
tel: +48 15 826 1158

Dyrektor Wydziału Realizacji Kontraktów:  Andrzej Strzępek
e-mail: andrzej.strzepek@enrem.com.pl
tel.kom. +48 664 138 938

Zastępca Dyrektora Wydziału Realizacji Kontraktów:  Łukasz Domagała
e-mail: lukasz.domagala@enrem.com.pl
tel.kom. +48 784 610 365

Dyrektor ds. Exportu - Export Director: Jerzy Gac 
e-mail: jerzy.gac@enrem.com.pl
tel.kom. +48 608 688 269

Wydział Przygotowania Produkcji i Remontów: Adam Mazur
e-mail: polaniec@enrem.com.pl
tel.kom. +48 600 951 138

                                                                                                                Dział Infrastruktury Technicznej i Transportu: Andrzej Ferenc
e-mail: andrzej.ferenc@enrem.com.pl
tel.kom. +48 604 450 620

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania
Kierownik Działu BHP, Ppoż. i Ochrony środowiska: Marek Paprocki
e-mail: marek.paprocki@enrem.com.pl
tel.kom. +48 600 358 504   


Biuro Regionalne Warszawa


ul. Augustówka 30
02-981 Warszawa
tel. +48 22 587 39 49

Kierownik Biura Regionalnego Warszawa: Ireneusz Kubala
e-mail: ireneusz.kubala@enrem.com.pl
tel.kom. +48 602 768 941 

Z-ca Kierownika Biura Regionalnego Warszawa: Artur Patalong
e-mail: artur.patalong@enrem.com.pl
tel.kom. +48 602 386 614